Oferta

Konsultacja psychologiczna - 50 min / 180 zł

Spotkania poprzedzające proces terapeutyczny, których celem jest omówienie problemów, z którymi się zmagasz oraz ustalenie odpowiedniej formy pomocy. Najczęściej są to 3 spotkania, po których zostaje podjęta decyzja o kontynuacji psychoterapii. Konsultacja nie jest zobowiązaniem do podjęcia psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna - 50 min / 180 zł

Są to spotkania odbywające się regularnie, najczęściej raz w tygodniu i trwają 50 minut. Długość psychoterapii zależy od problemu z jakim się zgłaszasz. Na efektywność wpływa stopień motywacji i zaangażowania. Ważna jest systematyczna praca własna miedzy sesjami.

Diagnoza Psychologiczna

Są to spotkania składające się z wywiadu, obserwacji i użycia różnego rodzaju testów, kwestionariuszy w celu zdiagnozowania takich obszarów jak:

 • osobowości i temperamentu,
 • intelekt,
 • procesy poznawcze,
 • kompetencje społeczne,
 • funkcjonowanie emocjonalne,
 • predyspozycje zawodowe.
Cena i czas trwania ustalane indywidualnie w zależności od zastosowanych narzędzi.

Badania wynikające z ustawy o bronie i amunicji / od 120 zł

Badania kończy się wydaniem orzeczenia/opinii/zaświadczenia a składają się z dwóch części: testowej i rozmowy z psychologiem.

 • pozwolenia na broń do celów:
  - ochrony osobistej, osób i mienia (broń gazowa i bojowa),
  - łowieckich,
  - sportowych (broń palna i pneumatyczna),
  - rekonstrukcji historycznych,
  - kolekcjonerskich,
  - pamiątkowych,
  - szkoleniowych,
 • dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także dla osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego,
 • do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora społecznego i sądowego,
 • dla osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa,
 • obrót bronią i amunicją.