O terapii

Prowadzę psychoterapię opartą na założeniach nurtu poznawczo-behawioralnego. Jest to forma leczenia wielu zaburzeń psychicznych oraz forma wsparcia w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami psychologicznymi, której skuteczność w leczeniu i podnoszeniu jakości życia udowodniono w licznych badaniach naukowych.

W pracy z Klientem koncentruję się na problemie, teraźniejszości, mocnych stronach oraz współpracy. Proces terapeutyczny jest ograniczony w czasie, co oznacza, że odbywa się w określonej ilości spotkań. W czasie sesji pomagam przyjrzeć się procesom myślowym, przezwyciężyć nieprzydatne przekonania i schematy będące źródłem problemów.

Psychoterapia poprzedzona jest kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi (najczęściej 2-3), podczas których zbieram wywiad i wspólnie ustalamy cele do pracy w psychoterapii. Spotkania konsultacyjne mają też na celu ustalenie, czy właśnie psychoterapia będzie najlepszą formą pomocy, czy też konieczna jest na przykład konsultacja innego specjalisty (psychiatra, neurolog, terapeuta par). Podczas spotkań konsultacyjnych ustalamy tak zwany kontrakt terapeutyczny zawierający zasady współpracy między mną  terapeutą a Tobą, Osobą szukającą pomocy. W pracy psychoterapeuty kieruję się zasadą poufności.