O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, uczestniczę w specjalistycznym szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej  Uniwersytetu SWPS.

Ukończyłam 5-letnie dzienne studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim  na  kierunku psychologia.  

Swoje doświadczenie zawodowe z pracą z Klientem poszerzam na Oddziale Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej, gdzie odbywam staż kliniczny. Dbając o jakość pracy z Klientem doskonalę swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Ponadto posiadam ponad 10-letnią praktykę związaną z prowadzeniem diagnozy psychologicznej, którą wzbogaciłam wiedzą zdobytą na studiach podyplomowych z Diagnostyki Psychologicznej, Psychologii Transportu oraz biorąc udział w licznych szkoleniach.

Dodatkowo posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych wynikających z Ustawy o broni i amunicji (m.in. ubiegający się lub posiadający pozwolenie na broń, ochroniarze, asesorzy sądowi, komornicy, sędziowie, detektywi).